KO JE MIODRAG MIŠIĆ?

o-nama-smaller-1

Miodrag Mišić završio je Pravni fakultet Univerziteta u Nišu 1998.godine.
Radeći u Ministarstvu odbrane, pripravnički staž obavio je na pravnim poslovima u Vojnom tužilaštvu, Vojnom pravobranilaštvu i u Vojnom sudu u Nišu. Učestvovao je u radu na brojnim složenim i pravno osteljivim predmetima u ovim institucijam, i tokom rata 1999.godine al i nakon njegovog završetka. Pravosudni ispit položio je 2000.godine.
Te iste godine započinje diplomatsku karijeru u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije gde je i završio Diplomatsku akademiju 2001.
Tokom 15 godina diplomatske karijere, obavljao je različite dužnosti na pravnim, ekonomskim, političkim i poslovima bezbednosti u zemlji – kao Savetnik za spoljnu politiku Predsednika Komiteta Savezne Vlade za odnose sa KFOR i UNMIK 2001.godine, a potom u ambasadama: u Bagdadu, Republika Irak (2002 -2004), Damasku, Sirijska Arapska Republika (2004 – 2009), odakle je na nerezidencijalnoj osnovi radio i u Amanu, Hašemitska Kraljevina Jordan i Bejrutu, Republika Liban (2005 – 2009), te u Saveznoj Republici Nemačkoj u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Štutgartu (2011 -2013) i u Ambasadi Republike Srbije u Berlinu (2013 – 2015). Tokom rada u Ambasadi Republike Srbije u Berlinu imao je čast da bude najviši diplomatski predstavnik zemlje u Saveznoj Republici Nemačkoj.
Napustivši Ministarstvo spoljnih poslova, dalju karijeru je nastavio, obavljajući pravne poslove za građevinske firme u Srbiji kao i naftne kompanije u Iraku (Autonomni region Kurdistan).
Govori engleski, nemački i španski jezik.
Oženjen je i ima jedno dete.

MENADŽER ZA BEZBEDNOSNE RIZIKE

ORYX PETROLEUM SA GENEVA • 02/2015 – 08/2015

– Identifikuje i procenjuje bezbednosne rizike i okidače rizika u izuzetno neprijateljskom okruženju (Irak – Kurdistan, Sirija, Turska, Iran);
– Izveštava viši menadžment kompanije;
– Primenjuje standarde naftne i gasne industrije i industrije bezbednosti sa ciljem izbegavanja ili smanjenja rizika po poslovanje kompanije;
– Priprema i strukturira planove i procedura za menadžment bezbednosnih rizika i kriza;
– Uspostavlja i razvija mrežu kontakata sa relevantnim lokalnim nivoima odlučivanja;
– Nadgleda i obučava više od 50 novih zaposlenih;
– Zahvaljujući ovim aktivnostima kompanija nije imala gubitke u ljudstvu kao ni materijalnu štetu

OTPRAVNIK POSLOVA A.I., ŠEF MISIJE

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U BERLINU • 11/2013 – 01/2015

– Predstavlja Republiku Srbiju u SR Nemačkoj na svim zvaničnim, javnim i medijskim dešavanjima;
– Upravlja sveukupnim radom ambasade i njenog osoblja (do 15 zaposlenih);
– Nadgleda budžet ambasade u iznosu od 500.000 EURO godišnje;
– Inicira i nadgleda pripremu i realizaciju više od 50 visokih državnih poseta koje uključuju premijera, predsednika skupštine, ministre i državne sekretare kao i druge političke i poslovne delegacije;
– Uspostavlja i razvija mrežu kontakata sa lokalnim i EU nivoima odlučivanja iz oblasti politike, ekonomije, vojske i bezbednosti;
– Tokom ovog perioda bilateralni i poslovni odnosi dveju zemalja su značajno napredovali;

KONZUL – ZAMENIK ŠEFA MISIJE

GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE SRBIJE U ŠTUTGARTU • 07/2011 – 10/2013

– Upravlja sveukupnim radom konzulata (do 15 zaposlenih)
– Kontroliše prihode konzulata od taksi i naknada u visini do 100.000 EURO godišnje;
– Pruža stručne pravne usluge iz oblasti međunarodnog i nacionalnog privatnog prava, poslovnog prava, građanskog i krivičnog procesnog prava kao i tretmana azilanata;
– Uspostavlja i razvija mrežu kontakata sa lokalnim nivoima odlučivanja iz oblasti politike, ekonomije i bezbednosti;
– Tokom ovog perioda konzulat je proglašavan jednim od najboljih u diplomatsko – konzularnoj mreži

ŠEF GRUPE ZA ANALITIKU

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE • 08/2009 – 06/2011

– Prati i analizira celokupnu diplomatsku komunikaciju
– Razvija planove za ispunjenje spoljno – političkih ciljeva za potrebe predsednika, premijera i ministra spoljnih poslova;
– Priprema kompleksne strateške analize zasnovane na prikupljenim informacijama;
– Nadgleda i obučava više od 50 diplomata u sklopu njihovih priprema za odlazak u inostranstvo.

TREĆI SEKRETAR – KONZUL

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U DAMASKU • 12/2004 – 07/2009

– Razvija mrežu kontakata sa lokalnim nivoima odlučivanja iz oblasti politike, bezbednosti i ekonomije u Siriji, Jordanu i Libanu;
– Podržava realizaciju spoljno – političkih ciljeva u Siriji, Jordanu i Libanu;
– Pruža stručne pravne usluge iz oblasti međunarodnog i nacionalnog privatnog prava, poslovnog prava, građanskog i krivičnog procesnog prava;
– Prikuplja i analizira podatke vezane za međunarodni terorizam i zvanično predstavlja Službu za istraživanje i dokumentaciju kod Jordanske obaveštajne službe;
– Tokom navedenog perioda odnosi sa navedenim zemljama značajno su unapređeni.

TREĆI SEKRETAR U SLUŽBI ZA ISTRAŽIVANJE

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE • 07/2004 – 12/2004

– Analizira i procenjuje aktivnosti globalnih i regionalnih terorističkih grupa;
– Održava veze sa ostalim delovima nacionalne i međunarodne obaveštajne zajednice u borbi protiv terorizma;
– Učestvuje u procesu razvoja nacionalne strategije borbe protiv terorizma.

TREĆI SEKRETAR

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U BAGDADU • 01/2002 – 06/2004

– Razvija veliku mrežu kontakata u sferama politike, bezbednosti i ekonomije u Iraku i Jordanu;
– Pruža podršku ostvarivanju spoljno – političkih ciljeva u Iraku;
– Pruža stručne pravne usluge iz oblasti međunarodnog i nacionalnog privatnog prava, poslovnog prava, građanskog i krivičnog procesnog prava;
– Prikuplja i analizira informacije u vezi sa međunarodnim terorizmom;
– Tokom ovog perioda državni i intersi građana su ispunjeni na visokom nivou, kako u periodu pre tako i u periodu nakon rata u Iraku.

SAVETNIK PREDSEDNIKA KOMISIJE VLADE

VLADA REPUBLIKE SRBIJE • 01/2001 – 12/2001

– Pruža pravnu i diplomatsku podršku Predsedniku Komiteta u odnosima sa predstavnicima KFOR i UNMIK;
– Razvija značajnu mrežu kontakata sa lokalnim nivoima odlučivanja na Kosovu kao i sa predstavnicima UNMIK i KFOR;
– Priprema situacione izveštaje, beleške i analitičke izveštaje;
– Tokom ovog perioda odnosi između Vlade Republike Srbije i KFOR i UNMIK su stabilizovani i unapređeni.

PRIPRAVNIK U SLUŽBI ZA ISTRAŽIVANJE I DOKUMENTACIJU

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE • 01/2000 – 12/2000

PORUČNIK – PRIPRAVNIK KOD VOJNOG TUŽIOCA

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE • 07/1998 – 12/1999

DIPLOMIRANI PRAVNIK

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA • 01/2000 – 12/2000

DRŽAVNI PRAVOSUDNI ISPIT

MINISTARSTVO PRAVDE • 07/1998 – 07/2000

DIPLOMATA

MINISTARSTVO PRAVDE • 07/1998 – 07/2000

DIPLOMATA

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA SR NEMAČKE • 02/2010 – 06/2010

OBAVEŠTAJNI I KONTRAOBAVEŠTAJNI KURS

BEZBEDNOSNO INFORMATIVNA AGENCIJA (BIA) • 09/2010 – 12/2010